Yderligere oplysninger

 

Horsens Krisecenter for voldsramte kvinder

 

 

Værdigrundlag:

 

 

Respekt

 

Åbenhed

 

Ligeværd

 

Tolerence

 

 

 

 

 

Vi ser hver enkelt kvinde som et unikt væsen, der ud fra egne ønsker og behov søger afklaring omkring problemet vold.

Vi respekterer den enkelte kvindes ressourcer og beslutninger. Ansatte og frivillige vagter søger at skabe rammer, der tager udgangspunkt i et respektfuldt menneskesyn.

 

Vi sætter alle vores kompetencer og ressourcer ind på, at støtte og vejlede dig til, at tage kvalificerede besluninger og til, at være en stærk aktør i din egen tilværelse. Til gengæld forventer vi, at du ønsker at tage ansvar og samarbejder bedst muligt.

 

Virksomhedsplan - Kvalitetsstandarder Vedtægter - Bestyrelsen

Tavshedspligt:

 

Alle ansatte og frivillige er underlagt tavshedspligt.

 

 

 

 

Aktiviteter:

 

 • Morgenmøde alle hverdage fra kl. 8.30-9.00, hvor der kan tales om alt, fra hvad der rører sig i huset og hvad det er du ønsker hjælp til.
 • Bålhygge i haven i sommerhalvåret.
 • Aktiviteter og lege for mødre og børn, arrangeret af personalet.
 • Hygge i forbindelse med højtider og fastelavn.
 • Besøg af julemanden i december.
 • Traditionel jule- og nytårsaften.
 • Spontant opståede aktiviteter.
 • Fejring af krisecentrets årlige fødselsdag d. 18 juni.

 

 

 

 

 

 

Åbent hus:

 

Krisecentret holder åbent hus hver tirsdag mellem 13 og 16.

 

Her har tidligere beboere mulighed for, at komme forbi til en snak.

Der er også mulighed for, at mødes med andre tidligere beboere, og udveksle nyheder og erfaringer.

Sidst men ikke mindst kan du møde de nuværende beboere, som kan have glæde af at møde kvinder og børn, der er kommet et step videre.

 

Som frivillig er man også meget velkommen til åbent hus arrangementet.

 

 

 

 

 

Konkret kan du få støtte og vejledning omkring:

 

 

 • Kontakt til familieafdelingen.
 • Mulighed for psykologhjælp til både mor og børn.
 • Kontakt til Statsforvaltningen.
 • Kontakt til læge, sygehus, speciallæge.
 • Kontakt til politi og advokat.
 • Søgning af bolig.
 • Kontakt til relevant sagsbehandler.
 • Flytning af adresse, institutioner m.m.
 • Ansøgning om etableringsydelse, boligsikring, uddannelseshjælp m.m.
 • Kontakt/ansøgning til uddannelses-institutioner.
 • Og meget mere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Morgenmad mellem 06.00 - 8.30
 • Morgenmøde 8.30-9.00 - DER ER MØDEPLIGT.
 • De daglige rengørings og madlavnings opgaver fordeles blandt beboerne på morgenmødet, og udføres som aftalt.
 • Aftensmad ca. 17.30-18.00
 • Du har ansvaret for pasning af dine børn under hele opholdet.
 • Der forefindes vaskemaskine og tørretumbler.
 • Der er gratis adgang til trådløst wi-fi.
 • Der forefindes rygekabine indendørs, der kan ryges i rygekabine eller på krisecenterets udendørsarealer.
 • Af sikkerhedshensyn er dørene altid låst, du får din egen chip til at låse dig ind og ud, men bedes give besked til personalet når du går og kommer. Mellem 22 og 07 skal du bede om at blive lukket ud, og ringe på når du kommer tilbage.
 • Hvis du ikke kan nå tilbage til huset senest kl. 22, kan der eventuelt laves en aftale med personalet/den frivillige om et alternativt tidspunkt.

 

 

 

Informationer

Retninglinier:

 • Indtagelse af alkohol, narkotika og misbrug af medicin er forbudt.

 

 • Grænseskridende og racistisk adfærd, samt gentagne konflikter tolereres ikke.

 

 • Der er gensidig tavshedspligt mellem beboerne, i fht. alle oplysninger du kommer i besiddelse af.

 

 • At du som udgangspunkt opholder dig på krisecentret i hverdagene.

 

 • At du ved afrejse selv rengør dit værelse og lægger sengetøjet til vask.

 

 • Ved overskridelse af retningslinierne og indgåede aftaler, kan bortvisning finde sted.

 

 

 

Sengetider for børn:

 

 • 0-3 år - senest kl. 19.30
 • 4-8 år - senest kl. 20
 • 9-15 år - senest kl. 21

 

 

 

 

 

Egenbetaling for ophold:

 

 • Egenbetaling for ophold pr. døgn: 84 kr.
 • Betaling for kost 41 kr. pr. døgn (evt. børn er inkluderet i prisen)

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved