Frivillig på Horsens Krisecenter

Frivillig på Krisecentret:

 

Vi har altid brug for mennesker der vil gøre en forskel!

 

 

Lige nu mangler vi mange frivillige. Kender du en eller flere der har overskud, tid og lyst så bred endeligt budskabet ud.

 

Som frivillig er du med til at sikre, at krisecentret kan holde døgnåbent. Du påtager dig aften, nattevagter og bag-vagter, samt dagvagter i weekender og på helligdage.

 

Forudsætninger:

 

  • Du kan påtage dig ca. 10 timers vagt om måneden.
  • Du er villig til at deltage i relevante møder.
  • Du kan administrere tavshedspligt.
  • Du er tolerant og fordomsfri.
  • Du er loyal og engageret omkring opgaven.
  • Du vil aflevere straffeattest, samt give tilladelse til indhentelse af en børneattest.

 

Vi tilbyder:

 

  • Personlig udvikling gennem et gensidigt og udbytterigt samvær med beboere, personale og andre frivillige.
  • Medindflydelse - som medlem af Den selvejende institution Horsens Krisecenter.
  • Deltagelse i temaaftener og kurser.
  • Fri kost i vagtperioderne.

 

 

Generelt:

 

Som frivillig er du ikke behandler, men en aktiv lytter til de voldsramte kvinder.

 

 

 

På hverdage ligger vagterne/bagvagterne typisk således:

 

17-22

22-07

 

I weekender og på helligdage ligger vagterne/bagvagterne typisk således:

 

9-13

13-17

17-22

22-09

 

Der er mulighed for at aftale andre tidsintervaller, på enkelte vagter.

Der afholdes vagtgruppemøde ca. en gang månedligt. Har man ikke mulighed for at deltage i vagtgruppemødet, får man tilsendt de ledige vagter fortrinsvist på mail, eller via post, og melder derefter tilbage til kricecentret med besked om man ikke kan tage nogle vagter, eller hvilke man kan tage. Tilbagemeldingen går til vores officielle mailadresse: krisecenteret@horsens.dk, eller telefonisk på 75 61 81 99.

 

Krisecentrets personale kontakter derefter telefonisk de frivillige, som ikke umiddelbart har meldt tilbage for at forespørge, om man har mulighed for at tage vagter. Dette er kun en forespørgsel, og skal ikke ses som pres eller tvang.

 

Listerne med de ledige vagter ligger desuden altid fremme på kontoret i Krisecentret, så man kan skrive sig på.

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsens Krisecenter for voldsramte kvinder

 

 

Copyright © All Rights Reserved